Сучасне суспільство характеризується високим рівнем інформатизації. Сьогодні індустрія інформації перетворилася в галузь світової економіки, вона стала невід’ємною складовою сучасних процесів глобалізації, що відкриває широкий доступ до сучасних технологій, науки та культури і водночас впливає на трансформацію людства (цит за Н.Аксьоновою). Як стверджують фахівці, сучасна людина за місяць отримує та обробляє стільки інформації, скільки людина XVII ст. отримувала за все своє життя. Вся ця інформація потрапляє до людей у формі найрізноманітніших документів. Тож вміння досліджувати й аналізувати документальний потік є надзвичайно вагомим для сучасного фахівця-соціолога. Курс спрямований на поглиблене вивчення методології (методик, технік, шляхів квантифікації та ін.) контент-аналізу документів, а також на ознайомлення з принципами роботи комп’ютерних засобів для роботи з документами.