Сучасна соціологія давно вийшла за межі аудиторії та кабінету. Тому фахівцю-соціологу потрібно вміти коректно подати результати соціологічного дослідження як у академічних формах, зокрема, таких, як тези, публікація та ін., а також у формі прес-релізу, звіту, презентації та ін. Водночас, він має розумітись на основних принципах наукової етики, у якій закладено основи представлення результатів дослідження не лише у науці, а й у соціумі в цілому. Вагомим також є вміння представити результат у формі доповіді, виступу, які сьогодні наскрізно наповнюють сучасне суспільство. Курс спрямований на надання системних знань щодо усіх перелічених аспектів та форм.