Мета дисципліни  - системне ознайомлення студентів соціологів з методами збору соціологічних даних, які використовуються в емпіричних соціологічних дослідженнях. Передбачається не тільки засвоювання теоретичного матеріалу щодо соціологічних   методів збору емпіричної інформації,   але й формування у студентів первинних навичок в цієї царині соціології.