Навчальна дисципліна передбачає розглянути епістемологічний статус науки як форми пізнання, так і як соціальний інститут, беручи до уваги соціокультурні детермінанти наукового пізнання та історію становлення науки як професії і покликання. Вивчення дисципліни дозволить випускникам факультету ОКР «бакалавр» оперуючи термінами соціології науки; виявляти латентні тенденції та функції, що властиві пізнавальній діяльності.