Дисципліна спрямована на опанування знанням соціальних моделей прийняття рішень в полі політики, базових моделей політичної поведінки та впровадження політичних рішень, соціальних технологій, які сприяють реалізації політичних стратегій.  Вміння системного аналізу соціологічних, політичних та статистичних даних щодо сучасних політичних процесів, сучасне знання поведінкових моделей в політиці забезпечують формування експертних компетентностей соціологів в галузі політики. Розвитку таких знань та вмінь сприятимуть індивідуальні та групові аналітичні завдання, спеціальні майстер-класи з експертами в галузі соціально-політичного консультування та соціально-політичних досліджень.