дисципліна входить до блоку вибіркових дисциплін «Соціальні комунікації», в георепіко-мстодолої ічному аспекті спрямована на розгляд основних концепцій соціального функціонування інтернсту, питань взаємовпливу суспільства, культури та інтернсту. функції інтернету в суспільстві, інституї иональні моделі організації та функціонування інтернету як комунікативного середовища, а також теоретичні передумови вивчення інгернет аудиторії, впливу інтернету на свідомість і поведінку людей; в практично- прикладному аспекті - ознайомлення студентів з сучасними методами вивчення та вимірювання інгернет аудиторії та думки користувачів інтернсту, прийомами соціологічних досліджень інтернет комунікацій.