Поява та розвиток засобів масової інформації і, зокрема соціальних медіа, породжує нові виклики у дослідження соціальної реальності; примушує соціологів шукати нові інструменти для збору соціальної інформації, зокрема, в мережі Інтернет та на телебаченні. У даній дисципліні вивчається історія, теорія та засоби дослідження ЗМІ