Метою викладання навчальної дисципліни є навчання студентів сучасним методам роботи з документами, заходам електронної безпеки та іншим знанням інформаційних технологій, необхідним для сучасного науковця та дослідника. У рамках викладання передбачається засвоєння студентами знань та вмінь для створення документів (Word), вміння здійснювати математико-статистичні обчислення (Excel) та представляти результати у вигляді електронних презентацій (PowerPoint).