Дисципліна «Гендерні відносини в сучасному суспільстві»  є дисципліною вільного вибору студентів, вона спрямована на ознайомлення з понятійно-категоріальним апаратом гендерної теорії, основними тематичними напрямками гендерних досліджень в соціогуманітарних науках, розвиток навичок гендерного аналізу соціальних інститутів та процесів.

Дисципліна спрямована на ознайомлення з понятійно-категоріальним апаратом гендерної теорії, формування навичок гендерного аналізу соціальних  інститутів, явищ та процесів